Theatraal concert bij De IJsselstroom

Theatraal concert Halte Pompstation

Duo Leeghwater – dat zijn twee Mariekes op fluit en altviool – samen met acteur en zanger Henk Zwart komen zondag 22 augustus om 16 uur naar De IJsselstroom met hun  theatrale concert Halte Pompstation. Een verhaal over de dreiging  van het wassende water, natte voeten en het vernuft van waterbeheersing. Waar deze voorstellig beter te zien en horen dan bij De IJsselstroom: op een terp gelegen met de IJssel als achtertuin.

Aanmelden via cultuur@deijsselstroom.info   | Kaartjes 16,50 euro.

Voor info over andere activiteiten: zie elders op deze site & Facebook De IJsselstroom 

© Copyright - De IJsselstroom