Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De IJsselstroom (www.deijsselstroom.info).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De IJsselstroom betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De IJsselstroom.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De IJsselstroom berusten bij De IJsselstroom. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De IJsselstroom is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De IJsselstroom, info@deijsselstroom.info.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De IJsselstroom geeft De IJsselstroom geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De IJsselstroom.
De IJsselstroom kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De IJsselstroom, de onmogelijkheid de website van De IJsselstroom te gebruiken, uit de levering van diensten door De IJsselstroom of het gebrek aan levering van diensten door De IJsselstroom.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De IJsselstroom wordt regelmatig bijgewerkt. De IJsselstroom behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De IJsselstroom te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 16 september 2019.